ELS QUATRE PILARS DE LA TERÀPIA DE POLARITAT:

  • El toc terapèutic, que requereix del coneixement dels diferents circuits i patrons energètics pels quals circula l'energia, per tal de potenciar-ne el flux o eliminar-ne el bloqueig, des d'un profund respecte i amb el reconeixement que la intel·ligència està en el sistema i no en la ment del practicant, i amb una manera de fer que recolza la força de l'univers que nia en cadascun de nosaltres.
  • El ioga de Polaritat, que consisteix en tot un seguit d'estiraments i exercicis ideats per facilitar el lliure flux energètic així com el seu equilibri. A cada element li correspon uns exercicis amb els quals cada practicant podrà adquirir consciència de les seves tensions i zones bloquejades, a la vegada que aprendrà a conèixer-se i responsabilitzar-se dels propis bloquejos, tot implicant-se d'una forma més activa en el seu procés d'autoregulació.
  • La dieta de Polaritat, mitjançant la qual, a partir de les característiques energètiques dels diferents aliments que trobem a la natura, aprenem a observar la relació existent entre el comportament, l'estat interior i els hàbits de nutrició, cosa que porta a propiciar l'alimentació més vàlida per al procés curatiu.
  • El procés psicològic, perquè l'alliberament del flux d'energia posa en moviment, a partir del procés de curació del cos, pensaments, emocions i sentiments que cal saber dirigir i acompanyar, segons el cas. El pacient aprèn a tenir una percepció clara de si mateix, de les seves sensacions, emocions i sentiments i, a la vegada, pren consciència de la seva relativitat.