Trobades estacionals

Les trobades estacionals ofereixen la possibilitat de connectar amb la nostra energia vital i la nostra naturalesa essencial a través del contacte directe amb la naturalesa.

 

Cada estació ens ofereix unes qualitats específiques que ens permeten connectar amb diferents processos energètics. Ser conscients d’allò que cada estació ens aporta ens ofereix ens ajuda a reconèixer els processos interns de forma conscient.

En els encontres l’objectiu és connectar amb la naturalesa essencial, bàsica per a la vida, i deixar a banda els processos mentals analítics repetitius, i les rutines i patrons construïts per necessitats creades pel sisme en què vivim, que cada vegada és torna més rígid i desnaturalitzat i en el qual cada vegada existeixen menys espais per connectar.

 

La intenció és que siguem conscients de la nostra naturalesa essencial i que creem cada vegada més espai intern per a aquesta connexió. Això ens portarà noves possibilitat més en consonància amb la nostra pròpia naturalesa.

Primavera

En aquesta estació es manifesta el que s’ha ha estat gestant a l’hivern. Les llavors comencen a brotar i a relacionar-se amb l’exterior.

Això permet que els nostres projectes es mostrin socialment, és temps d’expressió, de gran bellesa, de diversitat de formes, és moment de renaixements. Els nostres projectes es mostren i es relacionen amb l’exterior, hi ha necessitat de mostrar-se i de trobar formes vàlides per fer-ho.

​Estiu

És el moment de celebrar el nostre sol intern que s’expandeix cap a fora en cada estació recollint el fruit ja madur de tot el procés, per gaudir-lo i compartir-lo.

És temps de recollir la collita, de reconèixer tant els fruits recollits com els que no han pogut madurar d’una forma conscient.

És moment d’anar cap enfora, moment d’expansió, descans, diversió, gaudi.

És temps de celebrar la vida que honora el nostre procés evolutiu.

​Tardor

La tardor és temps de netejar o adobar la terra, de deixar anar allò NO ESSENCIAL.

És temps de nous projectes, de cuidar les llavors que donaran fruit a la primavera, temps de recollir allò que tenim (material) i de què disposem després de valorar des de l’experiència de l’estiu.

 

És un bon moment de crear hàbits i disciplina per no malgastar la nostra energia. És temps de discernir, de nodrir les nostres arrels, aquelles d’on venim (festivitat de tots sants).

​Hivern

Un cop sembrades les llavors ens recollirem cap a l’interior on arriba l’hivern, etapa de transformació interna, de recolliment i regeneració, de descans, en què tot l’activitat es realitza a l’interior, és un temps de gestació i reflexió.

 

A cada encontre expliquem àmpliament les possibilitats i les limitacions de cada estació.